top of page
Image by Cole Keister

עוטפים באהבה
מסתכל
ים קדימה 

שיקום הישובים

זה הזמן לייצר ולהניע פתרונות בעלי ערך לקהלים שזקוקים להם.

לחברה האזרחית יש תפקיד מרכזי בשיקום היישובים שספגו מכה אנושה במלחמה  הנוראית הזו.
יש לנו יכולת לנוע מהר יותר ובאופן חופשי מבירוקרטיות, לעומת גופים ממשלתיים, שנפעל לצידם.

פתרון ופעולה

הילמ"ה (טכנולוגיה ליצירת אימפקט) נרתמה לבניית מערכת ייעודית לריכוז צרכים ושידוך אופטימלי לתורמים.
אנו לא עוצרים בבניית הפתרון אלא הטמעה, תחזוקה ותפעול שלו לתקופה הנדרשת.
פיתרון משולש: אתר, אפליקציה ומערכת אנליטיקס לאיסוף ועיבוד נתונים

המודל ישלב שותפים לחשיבה ופעולה מהסקטור האזרחי, עסקי ומוסדי.

אזורי מיקוד

1.     שמירה על היישובים

2.     עזרה בשיפוץ הבתים והמשקים

3.     שיפוץ המרחב הציבורי

4.     תמיכה שוטפת למשפחות שאיבדו את יקיריהם (טיפול בילדים, ארוחות, השלמת חוסרים ועוד)

5.     לווי פסיכולוגי/שיקומי

6.    בעלי חיים מלווים (כלבים, ועוד)

7.     גיוס גרעיני התיישבות - מכינות 

מודולים לאתר

1. איסוף וניטור צרכים ע"י אדמינים

    רשימת צרכים – חיפוש:

                                                  i. ניתן לבצע חיפוש לפי יישובים, לפי צרכים וחיפוש כללי ('כלב נחייה'). 

                                                 ii. יצירת קשר עם מעלה הצורך (חשיבה, האם באופן ישיר או עקיף)

                                               iii.   סימון "בטיפול". 

                                                iv. סימון "בוצע" – מבקש הצורך יכול לסמן "בוצע", ויתבקש בשלב זה לתת עדות קצרה ולתת דירוג לאיכות התרומה

e.     דף תרומות כספיות (יהיה פתרון פשוט לתרומות מחו"ל)

f.       דף עדויות, פניות וכתבות מהתקשורת

g.      צור קשר

3.     בפתרון יהיו מערכות בשרת שיטייבו את התהליך. דוגמאות:

a.      מודול שינוע של תרומות ואנשים מהתורם לייעד

b.     מודול פניה לתורמים רשומים לתרומות ייחודיות (מיני קמפיין.  לדוגמא: "הקמה ושיקום של גן המשחקים בישוב בארי בשבוע הבא – צריכים את עזרתך")

4.     הפתרון יהיה רב לשוני (לפחות עברית, אנגלית וצרפתית). 

5.     הפתרון יעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אבטחת המידע

6.     מוקד אנושי/ווטסאפ וכו שיתופעל על ידי שותפים.  הילמ"ה תיתן תמיכה מסביב לשעון לצדדים הטכנולוגיים של הפתרון (כולל בקשות מיוחדות)

לוח זמנים

עד סוף אוקטובר

סגירת אפיון, סגירת הסכמי תפעול ופרסום, עם גופים שונים בחברה האזרחית. סגירה ראשונית מול ראשי יישובים ומועצות

עד סוף נובמבר

אתר ראשוני באוויר, תחילת חשיפה

אפליקציה

עד סוף דצמבר

יולי 2024

קמפיין סופי להשלמת כל החוסרים

אוגוסט 2024

חשיבה לגבי עתיד הפרוייקט, כאשר אופציה של סגירה בספטמבר היא אחת מהאופציות

bottom of page